Milli Şuranın Əsasnaməsi:

I Ümumi Müddəalar
I.1.Milli Şura siyasətçilərin, ziyalıların, ictimai xadimlərin və gənc fəalların yaratdığı ictimai birlikdir.
I.2.Milli Şura Azərbaycan respublikasının Konstitusiyasının, qanunlarına, beynəlxalq hüquqi normalara və bu əsasnaməyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərir.
II Milli Şuranın tərkibi
II.1.Milli Şuranın tərkibi təsisçilərindən və bu Əsasnaməyə uyğun qəbul edilən üzvlərdən ibarətir.
II.2.Milli Şura özünün bütün üzvlərinin 50%+1 nəfərin səsi ilə yeni üzvlər qəbul edə və üzvləri xaric edə bilər.
III Strukturu və fəaliyyət qaydası.
III.1. Milli Şuranın ali orqanı 2 həftədə 1 dəfədən az olmayaraq keçirilən sessiyadır.
III.2. Milli Şura sessiyası üzvlərin 50%+1 nəfər iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.
III.3. Milli Şura qərarları (əsasnamənin II.2-ci bəndi istisna olmaqla) sadə səs çoxluğu ilə qəbul edir.
III.4. Milli Şura fəaliyyətini təşkil etmək məqsədi ilə öz sədrini seçir, komissiyalar və komitələr yaradır.
III.5. Sədr Milli Şuranın iclaslarını aparır, Milli Şuranın qərarları çərçivəsində Milli Şuranı təmsil edir, sessiyalararası dövrdə Milli Şuranın fəaliyyətini əlaqələndirir.
III.6. Milli Şuranın fəaliyyətini təşkil etmək məqsədi ilə sədr müvafiq işçi orqanlar — icra aparatı və məşvərət şurası yarada bilər.
III.7. Milli Şuranın sədri öz səalhiyyətlərini icra edə bilmədikdə o, səlahiyyətlərini növbəti sessiyaya qədər Milli Şuranın üzvlərindən birinə həvalə edə bilər.


Dəstək olun

Dəstək olmaq üçün və əlavə məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı düyməyə basın.

əlavə məlumat »

Xəbərlər

Seçki qabağı bütün məlumatları əldə etmək üçün və ən son açıqlamaları əldə etmək üçün düyməyə basın .

bütün xəbərlər »

>