PUBLICATIONS

1. Black Shadows on the “White Spots”. Soviet totalitarianism in Azerbaijan in 1920s and 1930s. Baku, 1991.(In Azeri)

2. The Republic of Azerbaijan in the System of International Relations in 1918-20. Baku, 1993.(In Azeri)

3. The Republic of Azerbaijan. From Turkish Aid to the Russian Invasion. 1918-20. Ankara, 1998.(In Turkish)

4. South Azerbaijan: Between Tehran, Baku, Moscow (1939-45). Baku, 1998.(In Azeri)

5. History. From The Past to the Future. Baku, 1998.(In Azeri)

6. The Place, where The Cold War started: Southern Azerbaijan 1945-1946. Baku, 1999.(In Azeri)

7. Soviet, American and British Confrontation in South Azerbaijan, 1941-46. Baku, 2001.(In Azeri)

8. South Azerbaijan: The Beginning of The Cold War. Baku, 2003. (In Russian)

9. USSR- Turkey: The Training Ground of the Cold War. Baku, 2005 (In Azeri and Russian)

10. The First Confrontation of the Cold War: Iranian Azerbaijan. Istanbul, 2005 (In Turkish).

11. At the Dawn of the Cold War: The Soviet-American Crisis over Iranian Azerbaijan, 1941-1946. Rowmanand Littlefield Publishers, INC. Lanham-Boulder-New York-Toronto-Oxford, 2006.

12. USSR-Iran: Azerbaijan Crisis and the Beginning of the Cold War. Moscow, 2006 (In Russian)

13. USSR-Turkey: from Neutralities to Cold War. 1939-1953, Moscow, 2008 (In Russian)

14. National Question in Azerbaijan: Political Leadership and Intelligentsia. 1954-1959. Baku, 2008 (In Azeri)

15. South Azerbaijan: The Beginning of The Cold War. Tehran, 2008. (In Persian)

16. Khruschev’s Thaw and the National Question in Azerbaijan (1954-1959).Moscow, 2009 (In Russian)

17. The Foreign Policy of the Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920). Baku, 2009(In Azeri)

18. Diplomatic History of the Republic of Azerbaijan. 1918-1920. Volume 1, Moscow, 2010 (in Russian)

19. Russian Revolution and Azerbaijan: Difficult Road to Independence, 1917-1920. Moscow, 2011 (in Russian)

20. From Neutralities to Cold War: Turkish – Soviet Relations, 1939-1953, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2011 (In Turkish)

21. Stalin and the Turkish Crisis of the Cold War, 1945-1953. Lexington Books, Lanham • Boulder • New York • Toronto • Plymouth, UK, 2011. (First paperback edition 2013)

22. The Foreign Policy of the Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920). Tehran, 2011(In Persian)

23. National Question in Azerbaijan: Political Leadership and Intelligentsia. 1954-1959. Tabriz, 2011 (In Persian)

24. Foreign Policy of Azerbaijan in the Soviet Period. 1920-1939. Baku, Adiloghlu Publisher, 2012 (In Azerbaijani)

25. History of the historical personality: Ali Mardan bey Topchibashov. Azerbaijan Diplomatic Academy, Baku, 2013 (In Azerbaijani)

26. Foreign Policy of Azerbaijan in the Soviet Period. 1920-1939. Moscow, Nauka - Filinta Publisher, 2013 (In Russian)

27. Ali Mardan bey Topchibashov: life for the idea. Moscow, Nauka - Filinta Publisher, 2014 (In Russian)

28. Foreign Policy of the Republic of Azerbaijan, 1918-1920. The Difficult Road to Western Integration. M.E.Sharpe, Armonk, New York, 2014Dəstək olun

Dəstək olmaq üçün və əlavə məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı düyməyə basın.

əlavə məlumat »

Xəbərlər

Seçki qabağı bütün məlumatları əldə etmək üçün və ən son açıqlamaları əldə etmək üçün düyməyə basın .

bütün xəbərlər »

>