Nəşrlər

Professor Cəmil Həsənlinin Azərbaycan, Rusiya, Amerika, Türkiyə və İranda nəşr edilmiş əsərləri

1.Ağ ləkələrin qara kölgəsi. 1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda Sovet totalitarizmi. Bakı, 1991.

2.Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlər sistemində, 1918-1920. Bakı, 1993

3.Azərbaycan tarixi (həmmüəllif). Bakı, 1995

4.Azərbaycan Respublikası. Türkiyə yardımından Rusiya işqalına qədər. 1918-1920. Ankara, 1998.(türk.)

5.Güney Azərbaycan: Tehran, Bakı, Moskva arasında (1939-1945). Bakı, 1998.

6.Tarix. Keçmişdən gələcəyə. Bakı, 1998.

7.Soyuq müharibənin başlandığı yer: Güney Azərbaycan 1945-1946. Bakı, 1999.

8.Güney Azərbaycan. Sovet, Amerikan və İngiltərə qarşıdurması. 1941-1946. Bakı, 2001.

9.Cənubi Azərbaycan: Soyuq müharibənin başlanması. Bakı, 2003.(rus.)

10.SSRİ- Turkiyə: Soyuq müharibənin sınaq meydanı. Bakı: "Adiloğlu", 2005.

11.Soyuq müharibənin ilk konfrontasiyası: İran Azərbaycanı. İstanbul, 2005.(türk.)

12.At the Dawn of the Cold War: The Soviet-American Crisis over Iranian Azerbaijan, 1941-1946. Rowman and Littlefield Publishers, INC. Lanham-Boulder-New York-Toronto-Oxford, 2006.(ing.)

13.SSRİ-İran: Azərbaycan böhranı və Soyuq müharibənin başlanması. Moskva, 2006.(rus.)

14.SSRİ-Turkiyə: Neytrallıqdan Soyuq müharibəyə qədər Moskva, 2008. {ru}

15.İran Azərbaycanını: Soyuq müharibənin başlanğıcında. Tehran, 2008. (fars)

16.Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar. 1954-1959. Bakı, 2008.

17.Хрущевская "оттепель" и национальный вопрос в Азербайджане (1954-1959). Москва, 2009. (ru)

18.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətnin Xarici Siyasəti(1918-1920). Bakı, 2009.

19.Внешняя политика Азербайджанской Демократической Республики (1918 - 1920). Москва, 2010. (ru)

19.Stalin and the Turkish Crisis of the Cold War, 1945-1953. Lexington Books, Lanham • Boulder • New York • Toronto • Plymouth, UK, 2011. (First paperback edition 2013)

20.Русская революция и Азербайджан. Трудный путь к независимости, 1917-1920. Москва, 2011.(ru)

21.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətnin Xarici Siyasəti(1918-1920). Tehran, 2011. (fars)

22.Azərbaycanda milli məsələ: siyasi rəhbərlik və ziyalılar. 1954-1959. Təbriz, 2011. (fars)

23.Tarafsızlıktan soğuk savaşa: Türk - Sovet ilişkileri (1939-1953). Ankara, 2011. (tr)

24.Sovet dövründə Azərbaycanın xarici siyasəti (1920-1939). Bakı, 2012.

25.Внешняя политика Азербайджана в годы Советской власти. 1920-1939. Москва, 2013. (ru)

26.Tarixi şəxsiyyətin tarixi: Əlimərdan bəy Topçubaşov. Bakı, 2013.

27.Али Мардан-бек Топчибашев: жизнь за идею. Москва, 2014. (ru)

28.Foreign Policy of the Republic of Azerbaijan, 1918-1920. The Difficult Road to Western Integration. M.E.Sharpe, Armonk, New York, 2014. (en)

Dəstək olun

Dəstək olmaq üçün və əlavə məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı düyməyə basın.

əlavə məlumat »

Xəbərlər

Seçki qabağı bütün məlumatları əldə etmək üçün və ən son açıqlamaları əldə etmək üçün düyməyə basın .

bütün xəbərlər »

Başa qayıt

© 2013 CamilHasanli.com | Developed and managed by Samir Yahyazade

>